BISNESENNEAGRAMMI

Johtajan maturiteettitaso ja itsetuntemus ratkaisee, miten pitkälle hän voi tiimiään johtaa.

Esittelemme yhdeksän erilaista enneagrammiin pohjautuvaa johtajatyyliä. Jokaisesta tyylistä on lyhyen kuvauksen lisäksi noin tunnin mittainen podcast-jakso, jossa kyseisen tyylin johtajat kertovat tyylistä enemmän.

Jaksot ovat julkaistu keskuksien mukaan seuraavassa järjestyksessä: 

  • 8, 9, 1 (kehokeskuksen tyylit) 
  • 2,3,4 (tunnekeskuksen tyylit) 
  • 5,6,7 (ajattelukeskuksen tyylit) 

Tästä voi kuunnella yleisesittelyn kaikista tyyleistä: 

Johtajatyyli 1

Tarkka ja täydellisyyttä hakeva.
Looginen ja järjestelmällinen.
Periaatteellinen ja puolueeton.
Vastuuntuntoinen uudistaja.

”Johdan asettamalla selkeät tavoitteet ja kuvaamalla, miten sinne päästään. Luon johdonmukaiset prosessit, normit, vastuualueet ja raportointisuhteet. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki tekeminen ja toimiminen on oikeudenmukaista, vastuullista ja tarkkaa. Vaadin itseltäni ja muilta samaa. Minulla on korkeat standardit ja aina on varaa parantaa. Minä toivon, että panostamiseni ja oikein tekeminen nähtäisiin. Keskityn oikein tekemiseen niin paljon, että joskus muut kokevat minut arvostelevana, vaikka tarkoitan hyvää.”

Johtajatyyli 2

Auttavainen ja lämminsydäminen.
Kannustava, antelias.
Ystävällinen ja ihmiskeskeinen.
Optimistinen ja saa ihmiset viihtymään töissä.

”Johdan erityisesti ihmisten kautta. Vahvistan ja voimaannutan tiimiäni kukoistamaan yhdessä. Tunnistan ihmisten tarpeet ja kohtaan ihmisiä kauniisti. Johtajan tehtävänä on auttaa ihmisiä käyttämään vahvuuksiaan, auttaa heitä vaikeuksissa ja auttaa heitä onnistumaan työssään. Ihmisten pitää kohdella kaikkia ystävällisesti ja itsekkyys on väärin. Tästä syystä en tyypillisesti sanoita omia tarpeitani (tai edes tunnista niitä). Minä toivon, että myös minun merkitykseni ja panokseni sekä valmiuteni auttaa nähdään, vaikka en sitä esille itse tuokaan.”

Johtajatyyli 3

Kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen.
Tavoitteellinen ja tulosohjautuva.
Tehokas ja käytännöllinen aikaansaaja.

”Johdan tehokkaalla toiminnalla ja asettamalla selkeät tavoitteet. Osaan luoda yhteyden, vaikuttaa ihmisiin ja saan ihmiset toimimaan. Johtajan tehtävänä on varmistaa tulokset ja menestys. Se tehdään selkeillä rooleilla ja vastuualueilla ja valitsemalla tehokkaat ihmiset oikeisiin tehtäviin. Oletan, että luottopelurini tekevät tulosta ja kantavat vastuun ja saavat saman aikaan organisaatioissaan. Minä toivon, että myös muut näkevät ammattitaitoni ja tuloksentekokykyni. Minun epäonnistumiseni ei ole vaihtoehto.”

Johtajatyyli 4

Luova ja esteettinen.
Aito ja intuitiivinen.
Ihmiskeskeinen, syväluotaava ja tunteellinen.

”Johdan luomalla syvän yhteyden toisiin ja kirkastamalla yhteisen merkityksen ja vision. Näen luontaisesti ihmisten ja organisaation potentiaalin ja haluan saada hyvää ja kaunista aikaan. Johtajana uskon siihen, että jokainen ihminen on mahdollista saada myötätunnolla inspiroitumaan ja tuomaan omat, ainutlaatuiset lahjansa yhteisen, syvän merkityksen äärelle. Minä toivon, että myös muut näkevät minut ja minun ainutlaatuisuuteni ja kohtaavat minut aidosti.”

Johtajatyyli 5

Analyyttinen ja looginen.
Tyyni ja objektiivinen.
Itsenäinen ja yksityinen.

”Johdan objektiivisesti ja loogisesti. Varmistan, että meillä on riittävästi tietoa ja resursseja emmekä tule yllätetyiksi. Johtajan tehtävänä on aikaansaada asetetut tavoitteet selkeillä rakenteilla, toimivilla prosesseilla sekä riittävillä resursseilla ja tiedolla. Fokus on välttämätöntä. Höntyily ja säätäminen eivät vie perille. Minä toivon, että jokainen hoitaisi omat tehtävänsä ajoissa ja että ratkaisisimme asiat fakta-pohjaisesti ilman suurempia tunteita.”

Johtajatyyli 6

Lojaali ja vastuuntuntoinen.
Ahkera ja omistautunut.
Harkitsevainen ja valmistautunut.
Huolehtiva.
Hän varautuu haasteisiin ja näkee riskit. Strukturoitu.

”Johdan yhdistämällä suunnittelemisen, varautumisen ja ratkaisuhakuisuuden. Johtajan on tärkeää luoda ympäristö, missä organisaation ongelmiin haetaan ratkaisuja. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki ovat varautuneita, valmistautuneita, tietävät mitä heiltä odotetaan ja suoriutuvat tehtävistään sovitusti. Minä toivon, että kaikki kantaisivat vastuunsa ja olisivat luottamuksen arvoisia. Ja näkisivät, miten lojaali ja ratkaisuhakuinen minä olen.”

Bisnesenneagrammi podcast

Johtajatyyli 7

Innovatiivinen, innostava, joustava, tulevaisuusorientoitunut optimisti

”Johdan innostavasti ja innovatiivisesti. Näen mahdollisuuksia ja luon visioita ja uusia lähtöjä.
Muutosvastarinta on minulle vieras käsite – muutos on mahdollisuus. Johtajana uskon siihen, että katseen pitää olla tulevassa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on kaikkialla. Minä toivon, että pitäisimme asiat positiivisina ja menisimme eteenpäin, emmekä uppoutuisi negatiivisuuteen tai liiallisiin syvyyksiin.”

Johtajatyyli 8

Määrätietoinen ja sitoutunut.
Suora ja täynnä elinvoimaa/voimakas.
Vaalii oikeudenmukaisuutta ja puolustaa omiaan.
Strateginen.

”Johdan isoa kuvaa ja haluan, että organisaationa tartumme rohkeasti haasteisiin. Roolitan ja resursoin asiat luontevasti. Haluan paljon ja nopeasti. Johtajana uskon siihen, että ihmiset kantavat vastuunsa ja annan toimivaltaa ja tilaa, jos vastuu tosiaan kannetaan. Yhdessä saamme suurta vaikuttavuutta aikaan! Minä toivon, että asiat pysyisivät hallinnassani ja kontrollissa ja että kaikki kantaisivat vastuunsa sekä toimisivat reilusti.”

Enneagrammi 8 johtaja energiavalmennus

Johtajatyyli 9

Diplomaattinen, hyväksyvä, konsensushakuinen, osallistava, vaatimaton, rauhallinen

”Johdan luomalla konsensusta ja harmoniaa. Olen diplomaattinen ja kuuntelen. Luon tiimiin toisten huomioonottamista ja rauhaa. Johtajana uskon siihen, että ihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja ymmärretyksi. Uskon erilaisuuden ja eri näkökulmien voimaan. Luon harmonisen työympäristön ja motivoin ihmiset yhteisen mission äärelle luontevasti. Minä toivon, että onnistuisin pitämään oikean toiminnan vireen ja että kaikilla olisi kaikki hyvin.”

Mikä on bisnesenneagrammi?

ERI PERSOONATYYLIT JOHTAJINA

Luontainen energiamme on erilainen ja on tärkeää olla tietoinen siitä. Eri persoonatyylien huomio kiinnittyy erilaisiin asioihin ja luontainen selkeys sekä fokus vaihtelevat eri ihmisillä. 

Enneagrammi on vanha persoonatyylejä ja niiden motivaatioita kuvaava järjestelmä. Ennegrammi-systeemiä on sovellettu paljon työelämään ja johtamiseen. 

Monet mallit esittelevät johtajatyylit näkyvän käytöksen tai roolin kautta. Esimerkiksi Belbin-tiimiroolit, Master EASI-nelivärimalli ja Big Five perustuvat näkyvään käytökseen tiimissä. Enneagrammi on mallina käytöstä syvemmälle motivaatioihin perustuva järjestelmä. Enneagrammi on monimuotoinen malli, joka kuvaa erilaisten persoonien näkyvän käytöksen alla olevia motivaatioita, vahvuuksia, sokeita pisteitä ja puolustusmekanismeja.

Malli on kehittynyt vuosituhansien saatossa ja tullut modernin psykologian käyttöön 1970-luvulla. Enneagrammia ei mallina omista kukaan, joten sen käytössä ja soveltamisessa on valtava kirjo hengellisestä kasvusta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja organisaatioiden kehittämiseen. Malli on saanut osaltaan kritiikkiä laajan tutkimustiedon niukkuudesta, mikä osaltaan selittyy mallin soveltamisen levittäytymisellä monella saralla.

Enneagrammin näytöt hyödyllisyydestä ovat vankat ja erityisesti työelämässä käytettynä se on ollut monipuolisin työkalu ja on mahdollistanut syvemmän tarkastelun kuin mitä pelkkiin rooleihin ja käytöksen kuvaamiseen tarkoitetut työkalut ovat pystyneet. Tutkimuksia on tehty kansainvälisesti enneagrammin vaikutuksesta organisaatioissa ja uutta tietoa saadaan jatkuvasti lisää. Esimerkkejä kansainvälisistä yrityksistä, joissa enneagrammi on osana johtamista ja kehitysohjelmia: Google, YouTube, Facebook, LinkedIn, Shopify, Barclays, Roche, Disney and NASA, Salesforce, Verizon, Yahoo, PWC, Bain & Co, Visa.

Energiavalmennuksen konsultit Heli Backman ja Nina Karlsson ovat sertifioituja enneagrammiohjaajia mm. ETNT (Enneagram Teacher in Narrative Tradition), Integrative9, Global Leadrship-profiilit sekä Senior Member-statuksella kansainvälisessä Enneagram in Business-verkostossa.

Ota meihin yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää?
Haluaisimme kuulla sinusta. Lähetä meille viesti, niin vastaamme mahdollisimman pian.

Tätä sivustoa suojaavat reCAPTCHA ja Google Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.