Enneagrammi bisnesenneagrammi

Enneagrammityylit tiimissä

ENNEAGRAMMI

Luontainen energiamme on erilainen ja on tärkeää olla tietoinen siitä. Eri persoonatyylien huomio kiinnittyy erilaisiin asioihin ja luontainen selkeys sekä fokus vaihtelevat eri ihmisillä. 

Enneagrammi on vanha persoonatyylejä ja niiden motivaatioita kuvaava järjestelmä. Ennegrammi-systeemiä on sovellettu paljon työelämään ja johtamiseen. 

Monet mallit esittelevät johtajatyylit näkyvän käytöksen tai roolin kautta. Enneagrammi on mallina käytöstä syvemmälle motivaatioihin perustuva järjestelmä. Enneagrammi on monimuotoinen malli, joka kuvaa erilaisten persoonien näkyvän käytöksen alla olevia motivaatioita, vahvuuksia, sokeita pisteitä ja puolustusmekanismeja.

Malli on kehittynyt vuosituhansien saatossa ja tullut modernin psykologian käyttöön 1970-luvulla. Enneagrammia ei mallina omista kukaan, joten sen käytössä ja soveltamisessa on valtava kirjo hengellisestä kasvusta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja organisaatioiden kehittämiseen. Malli on saanut osaltaan kritiikkiä laajan tutkimustiedon niukkuudesta, mikä osaltaan selittyy mallin soveltamisen levittäytymisellä monella saralla.

Enneagrammin näytöt hyödyllisyydestä ovat vankat ja erityisesti työelämässä käytettynä se on ollut monipuolisin työkalu ja on mahdollistanut syvemmän tarkastelun kuin mitä pelkkiin rooleihin ja käytöksen kuvaamiseen tarkoitetut työkalut ovat pystyneet. Tutkimuksia on tehty kansainvälisesti enneagrammin vaikutuksesta organisaatioissa ja uutta tietoa saadaan jatkuvasti lisää. Esimerkkejä kansainvälisistä yrityksistä, joissa enneagrammi on osana johtamista ja kehitysohjelmia: Google, YouTube, Facebook, LinkedIn, Shopify, Barclays, Roche, Disney and NASA, Salesforce, Verizon, Yahoo, PWC, Bain & Co, Visa.


YHDEKSÄN ERILAISTA ENNEAGRAMMITYYLIÄ


1 TYYLI

TARKKA JÄRJESTELMÄLLINEN AHKERA REHELLINEN EETTINEN

Ykkösille on tärkeää toimia loogisesti, rationaalisesti ja suunnitelmallisesti. Ensisijainen tavoite heillä on tehdä asiat aina oikein ja laadukkaasti. He ovat ahkeria, eettisiä, tuotteliaita ja järjestelmällisiä. He uskovat, että mikäli he tekevät asiat oikein – sääntöjä noudattaen, kukaan ei voi kritisoida tai syyttää heitä. He käyttäytyvät asianmukaisesti ja ovat huolissaan virheiden tekemisestä.


2 TYYLI

LÄMMINSYDÄMINEN MYÖTÄTUNTOINEN KANNUSTAVA ANTELIAS IHMISKESKEINEN

Kakkoset ovat huomaavaisia ja ystävällisiä. He ovat empaattisia ja huomioivat toisten ihmisten tarpeet luonnostaan. He ovat innostavia, kannustavia ja saavat ihmiset näkemään myönteisiä puolia itsessään. He ovat taitavia vuorovaikutuksessa ja osaavat orkestroida tilanteita ja tapahtumia taitavasti. He ovat strategisia auttajia. He luovat hyvää ilmapiiriä ja vahvuuksiin pohjaavaa toimintaa. Kakkoset ovat miellyttäviä ja haluavat kokea olevansa pidettyjä ja arvostettuja, mutta välttävät tekemästä itsestään numeroa. Kakkoset haluavat luoda hyviä suhteita ja tekevät sen usein avuliaisuudellaan ja optimistisuudellaan. He vaikuttavat anteliaisuudella, osaamisellaan ja miellyttävyydellään.


3 TYYLI

TAVOITTEELLINEN TEHOKAS NOPEA KUNNIANHIMOINEN MUKAUTUVA

Kolmoset ovat vahvasti motivoituneita ja vakuuttavia suorittajia. Heille on tärkeää olla osaavia, aikaansaavia ja menestyviä. He haluavat tulla nähdyiksi ammattilaisina, jotka tekevät tuloksia. He pyrkivät välttämään epäonnistumisia kaikin mahdollisin tavoin. He keskittyvät asioihin, joita he tekevät hyvin. Kun he keskittävät energiansa tavoitteisiin, he yleensä onnistuvat saavuttamaan ne. He ovat valmiita myös muuntamaan tavoitteita ja kääntävät epäonnistumiset opeiksi tarvittaessa. He ovat nopeatempoisia, ja oppivat ja toimivat nopeasti. Kolmonen identifioituu vahvasti työhön, jota tekee. Kolmonen saattaa ylikuormittaa itseään ja etenee asioiden kanssa välillä liian nopeatahtisesti.   


4 TYYLI

TUNTEELLINEN AITO SYVÄLLINEN YKSILÖLLINEN LUOVA

Neloset ovat oivaltavia ja luovia individualisteja. He ovat emotionaalisesti herkkiä ja avoimia. He eivät säikähdä synkkiä tai kipeitä tunteita. Heillä on rohkeus kysyä haastavia kysymyksiä ja kohdata vaikeitakin asioita. He ilmaisevat itseään luovuuden ja tunteiden avulla. He haluavat, että heidän ainutlaatuisuutensa huomataan. He vertailevat jatkuvasti. Huomio kiinnittyy siihen, mitä puuttuu ja mielikuvituksen ja todellisuuden väliseen kuiluun. He haluavat toimia aina tiimin ja organisaation arvojen ja yhteisen mission mukaisesti.  


5 TYYLI

OBJEKTINEN ANALYYTTINEN TARKKA VIISAS ITSENÄINEN

Viitoset pitävät älyllisistä haasteista. Heillä on analyyttinen mieli. Viitoset haluavat ymmärtää miksi asiat ovat niin kuin ovat. He paneutuvat syvälle asioihin ja käyttävät aikaa pohdiskeluun. Heille tieto ja ymmärtäminen ovat tärkeitä arvoja. Ihmissuhteet ja tunteet ovat haastavampia käsitellä. Heillä on uskomus, että pysyäkseen turvassa maailmassa on hyvä pitää etäisyyttä ihmisiin. On tärkeää luoda, ylläpitää ja suojella omaa henkilökohtaista tilaa. Ihmissuhteet kuluttavat energiaa ja tämän takia he pitävät huolta rajoistaan ja keskittyvät älyllisiin asioihin.  Viitoset haluavat olla varautuneita ja valmistautuneita. He eivät pidä kaoottisista tilanteista, vaan arvostavat selkeää etenemistä ja prosessia.


6 TYYLI

LOJAALI VAROVAINEN TARKKAILEVA MUKAVA USKOLLINEN

Kuutoset ovat tyyliltään loogisia ajattelijoita. He arvostavat rationaalista ajattelutapaa. He nauttivat ajatustyöstä ja tutkivat maailmaa ratkaisukeskeisesti. Kuutoset keskittyvät varautumaan kaikkeen mahdolliseen. Heillä on vankka uskomus, että mitä tahansa voi tapahtua. Kuutoset haluavat elämäänsä varmuutta ja turvaa. He keskittyvät tarkkailemaan ihmisiä sekä tilanteita kuinka luotettavia tai turvallisia nämä ovat. He tarvitsevat aikaa rakentaessaan luottamusta ihmisiin. Kun luottamus on rakennettu, heistä tulee vakaita ja lojaaleja. 


7 TYYLI

OPTIMISTI SEIKKAILIJA INNOSTAVA KÄYTÄNNÖLLINEN JOUSTAVA

Seiskat ovat seikkailunhaluisia ja optimistisia. He ovat käytännöllisiä ja joustavia. He luovat asioita lennokkaalla ja tuloksekkaalla tavalla. Optimistisuus näkyy siinä, että he pystyvät visioimaan kiinnostavia visioita ja näkevät tulevaisuuden mahdollisuuksia. Seiskat haluavat elää täyttä elämää ja mielellään kokevat ja näkevät monenmoista.  He alitajuntaisesti uskottelevat itselleen, että mikäli he alkavat tuntea negatiivisia tunteita tai käsitellä negatiivisia asioita syvemmin, he eivät pysty lopettamaan negatiivisuuden tunnetta. Tästä syystä he mieluummin pysyttelevät myönteisten tunteiden parissa ja hankalien tilanteiden yhteydessä lähtevät nopeasti ratkaisun polulle. Seiskat haluavat välttää rajoituksia ja lukittautumista. Heille on tärkeää pitää vaihtoehdot auki. 


8 TYYLI

OIKEUDENMUKAINEN SUOJELEVA PÄÄTTÄVÄINEN ITSENÄINEN VAHVA

Kahdeksikot ajattelevat suuresti, toimivat päättäväisesti ja laittavat asiat tapahtumaan. Heillä on paljon energiaa. He ovat voimakkaita ja tehokkaita persoonia. He poistavat esteet tieltä ja haastavat tarvittaessa. He motivoituvat haasteista ja isojen asioiden liikuttamisesta. He ovat oikeudenmukaisia ja suoria. He ovat strategisia. Heidän huomionsa kiinnittyy isoon kuvaan. He ottavat luontevasti johtoaseman mutta yhtä mielellään he ovat varman ja oikeudenmukaisen henkilön johdettavina.


9 TYYLI

DIPLOMAATTINEN RAUHALLINEN MUKAUTUVA SOVITTELVA YMMÄRTÄVÄINEN

Yhdeksiköt ovat mukautuvia tiimipelaajia. Huomio kiinnittyy ihmisiin heidän ympärillä. He luovat yhteisymmärrystä ja pystyvät näkemään kaikkien näkökulmat asioissa. Yhdeksiköt haluavat olla osana yhteisöä. He harmonisoivat ympäristöä ja haluavat, että kaikki tulevat kuulluksi tasa-arvoisesti.  Heillä on lahja välttää ja sovitella konflikteja. Yhdeksiköt työskentelevät paljon ja haluavat saada asioita eteenpäin. He auttavat ihmisiä luomaan yhteisiä visioita ja keskittyvät ratkaisuihin, jos jokin menee pieleen. He etsivät tapoja parantaa systeemejä, jotta ihmisillä olisi mukavampaa työskennellä. 


Millaisia eri enneagrammityylit ovat joukkueurheiljoina?

Lue lisää: https://energycoaching.fi/blogi/millainen-joukkueurheilija-olet/

JOHTAMINEN JA ENNEAGRAMMI

Haluatko tietää lisää omasta johtajatyylistä?

bisnesenneagrammi energiavalmennus

Tutustu eri johtajatyyleihin: www.bisnesenneagrammi.fi -sivustollamme.

Jokaisesta johtajatyylistä on tulossa myös noin tunnin mittainen keskustelu Leading Energy -podcastiin, missä eri johtajat kertovat omasta tyylistään kattavasti.


Lisätietoja johtajaprofiileista itsellesi tai johtoryhmällesi:  valmentajat@energiavalmennus.fi
Osta helposti profiili + purkukeskustelu verkkokaupastamme


Lisämateriaalia

Energiavalmennuksen konsultit Heli Backman ja Nina Karlsson ovat sertifioituja enneagrammiohjaajia mm. ETNT (Enneagram Teacher in Narrative Tradition), Integrative9, Global Leadrship-profiilit sekä Senior Member-statuksella kansainvälisessä Enneagram in Business-verkostossa.

Energiavalmennus Oy:n missiona on auttaa johtajia vahvistamaan organisaation ratkaisuhakuista, idearikasta energiaa. ​

Olemme liiketoiminnan energiavalmentajia ja toiminnassamme yhdistyy uudenlaisella tavalla liiketoiminnan ymmärtäminen, ​​
pedagoginen osaaminen, persoonatyyliosaaminen ja ammatticoaching.​ ​

Suorituksen johtamisen rinnalle tuemme johtajille kyvykkyyttä johtaa motivaatiota ja ihmisten kasvua. Kaikki, mitä teemme, pohjaa motivaatioon ja energiaan.​

”Olemme valmentaneet lukuisia asiantuntijaorganisaatioita sekä julkisella että yksityisellä puolella. ​Kysytyimpiä valmennuksiamme eri organisaatioissa ovat Selkeys Fokus Energia® valmennukset niin johtajille kuin johtoryhmille ja tiimeille sekä neuvottelutaitoihin ja vaikuttamiseen liittyvät valmennukset. Lisäksi tarjoamme Energy Leader Trainer® valmennusohjelmaa kokeneille johtajille.”

Ota meihin yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää?
Haluaisimme kuulla sinusta. Lähetä meille viesti, niin vastaamme mahdollisimman pian.

Tätä sivustoa suojaavat reCAPTCHA ja Google Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.