Verkkokauppamme on avattu!


Menestyminen edellyttää innovatiivisuutta ja oikeita strategisia valintoja, kykyä johtaa sekä itseään että motivoida toisia. Me autamme asiakkaitamme kirkastamaan heidän strategisia valintojaan. Tuomme uusia näkökulmia johtamiseen niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Erilaiset verkostot ja ekosysteemit edellyttävät uudenlaista johtamista oli kyse sitten mistä tahansa taidoista esim myynti, neuvottelutaidot, vaikuttaminen tai johtaminen.

Verkkokauppamme on avattu!

Kurkkaa ENERGY COACHING verkkokaupan tarjonta!

VERKKOKAUPPAAN

Menestyvät johtajat luovat jatkuvasti selkeyttä suunnasta, vahvistavat yhteistä fokusta ja optimoivat energiaa. Näin he varmistavat organisaation tulokset & hyvinvoinnin.

Energy Coaching- lähestymistapamme palvelee johtajia tilanteissa, jotka ovat sekä tärkeitä että haastavia. Tällaisia ovat esimerkiksi strategian implementointi tai yhteistyön johtaminen. Strategian vieminen käytäntöön yhdessä ja hyvällä energialla on mahdollista. Samoin ekosysteemien maailmassa uuden, paremmin palvelevan yhteistyömallin kirkastaminen ja toteutus monitahoyhteistyössä hyvällä energialla on mahdollista.

Kenelle? Johtajille, tiimeille, laajemmalle organisaatiolle, yksiköille, esimiehille, ekosysteemeille

Autamme johtajia luomaan selkeyden ja suuntaamaan organisaation energian oikein. Asiakkaamme ovat hyödyntäneet Selkeys Fokus Energia® malliamme. Konsultoinnin ohella lähestymistapamme on hyvin valmentava, sillä olemme sertifioituja ammatticoacheja ja tiedämme kokemuksesta asiakkaidemme olevan idearikkaita ja osaavia. Hyödynnämme myös virtuaalioppimista ja visualisointia sekä opi-opettamalla-metodia pedagogisesta pätevyydestämme johtuen.

 

 • Organisaatioille
  Nouse uudelle tasolle asiakkaiden, toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Kumppanit ja erityisesti avaintahot voivat olla myös organisaation sisäisiä, kuten keskeiset tiimit tai yksiköt. Luo selkeyttä, yhteistä fokusta ja optimoi energiaa laajemmassa ympäristössä. Kysy lisää systeemisestä lähestymistavastamme – Collaboration Coaching-mallistamme.
  VARAA AIKA NYT
 • Tiimeille
  Varmista tiimisi innovatiivisuus ja suorituskyky. Vahvista vastuunottoa ja yhteistyötä. Luokaa yhdessä uusia tapoja johtaa ja edistäkää strategista muutosta ja hyvän energian vahvistamista yhdessä. Kysy lisää Team Energy Coaching ohjelmasta.
  VARAA AIKA NYT
 • Johdolle
  Nosta johtamisesi uudelle tasolle. Luo selkeyttä, vahvista fokusta ja optimoi energiasi. Vahvista itseäsi. Tule entistä tietoisemmaksi omista käyttäytymismalleista ja ajattelumalleista, oman johtajatyylisi vahvuuksista ja haasteista. Saavuta tuloksia ja tyytyväisyyttä organisaatiossasi. Selkeys Fokus Energia® mallimme ja käyttämämme muut työkalut mahdollistavat tämän kaiken. Varaa oma yksilöprosessisi tästä tai – jos olet jo kokeneempi johtaja – liity mukaan Energy Leader Trainer® pienryhmäämme, puolen vuoden valmennusohjelmaamme.
  VARAA AIKA NYT

Selkeys tuo energiaa, luo yhtenäisyyttä ja lisää vastuunottoa tiimissä. Me autamme asiakkaitamme optimoimaan omaa energiaa ja varmistamme yhdessä, että sekä vuorovaikutus että tapa toimia muuttuu organisaatiossa. Tietoisella energian johtamisella lisätään innovatiivisuutta, tiedon jakamista, yhteistyötä ja saavutetaan haluttua tuloksia tehokkaammin.

Pysähdy kirkastamaan sinun ja tiimisi tämänhetkiset tärkeimmät prioriteetit ja suuntaa yhteinen fokus oikeisiin asioihin. Vahvistaa hyvää energiaa ja yhteistyötä tiimissänne. Mahdollista se, että tiiminne vahvuudet pääsevät esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Löydä uusia tapoja johtaa myös laajemmin organisaatiossanne ja vaikuttaa avaintahoissanne. Me tuemme asiakkaitamme löytämään uusia tapoja innostaa muita mukaan ja innovoimaan yhdessä.

Syvennä yhteistyötäsi ja vahvista vaikuttavuuttasi asiakkaiden ja muiden avaintahojen kanssa. Me tuemme asiakkaita identifioimaan ja vahvistamaan keskeisiä osaamisia, joita tarvitaan strategiseen onnistumiseen. Monilla nämä taidot liittyvät asiakkaan kuulemiseen ja kohtaamisiin, kuten esimerkiksi uudenlaisen johtamiseen, coachaavaan myyntiin, valmentavaan esimiestyöhön, vaikuttamisen- ja yhteistyön vahvistamisen taitoihin ja neuvottelukykyihin.

Slide Energy Leader Trainer®  -ohjelma on tuonut minulle
johtamiseen selkeyttä, fokusta ja energiaa
Slide Energy Leader Trainer®  -ohjelman avulla olen onnistunut
vahvistamaan ratkaisuhakuista energiaa organisaatiossani
Slide Energy Leader Trainer® -ohjelma on loistava
mahdollisuus kasvaa johtajana
Slide Nosta johtamisosaamisesi seuraavalle tasolle VARAA OSALLISTUMISESI TÄSTÄ

Energy Coaching kumppaneita

Slide Slide

Blogistamme löydät lisätietoa

Energy Coaching sertifikaatit

Heli Backman

heli@energiavalmennus.fi
Puh 040 – 5373 752

Nina Karlsson

nina@energiavalmennus.fi
Puh 050 – 5438 298

Vierailu sekä postiosoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 2866200-6

© Energy Coaching 2021
 Clarity Focus Energy® ja Selkeys Fokus Energia® ovat Energiavalmennus Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.